GÜBAP Yönergesi 25.09.2019 tarih ve 235 nolu Senato Kararıyla Revize edilmiştir. Tüm araştırmacılarımıza dikkatine sunulur.

BAPYÖNERGESİ