Ulusal ve Uluslararası proje çağrılarının duyurulması, destek imkânlarının tanıtılması, projelere bilimsel ve teknik destek sağlanması Proje Destek Ofisi'nin görevleridir.