Yararlanılan kaynaklar:

1. Periyodik yayın ise; yazar(lar)’ın, soyadı, adının başharfi, makale adı, derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), cilt no, sayı no, başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

Örnek: ÖZSOYLU Ş., Koçak N., Deniz Mavisi Histiositozisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 16, 304-9, (1973).

 

2. Kitap ise; yazar(lar)’ın, soyadı, adının başharfi, kitabın adı, editörün adı (varsa), cilt no, basımevinin adı, yayınlandığı yer, basım yılı, sayfa no.

Örnek: ARIMAN, A., Progress in Particle and Nuclear Physics, ed: Wilconsin D., Vol:1, Pergamon, New York, (1978). Pp: 41.

 

3. Kitaptan bölüm ise; yazar(lar)’ın, soyadı, adının başharfi, bölümün adı, bölümün alındığı kitabın adı, editörün adı (varsa), cilt no, basımevinin adı, yayınlandığı yer, basım yılı, sayfa no.

Örnek: ARIMAN, A., Progress in Particle and Nuclear Physics, ed: Wilconsin D., Vol:1, Pergamon, New York, (1978). Pp: 41.

 

4. Tez veya proje ise; yazar(lar)’ın, soyadı, adının başharfi, tezin adı, tezin türü (Ph.D., M.Sc.), tez çalışmasının yapıldığı kuruluşun adı ve adresi, çalışmanın yapıldığı yıl.

Örnek: TAŞÇIOĞLU, S., Blister Bakırın Perlitle Arıtılması, (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, (1984).

 

5. Tebliğ veya rapor ise; yazar(lar)’ın, soyadı, adının başharfi, tebliğin adı, kongre-seminer adı, sunulduğu yer, basım yeri, yıl, sayfa no.

Örnek: FEUER, H., Aydın, A., Preparation and Reactions of 4-Nitro-5,6-Diphenyl-2H-Pyridazine-3-one, 6th Int. Congress of Heterocyclic Chemistry, Tehran-Iran, (1977) pp: 418-9.